James Mashiri

Office Manager, Planner, Strategist

James on dataa ja analytiikkaa rakastava suunnittelija, jonka katse on useimmiten tulevaisuudessa. Puolustusvoimissa James on vienyt läpi useita tietojärjestelmien kehittämisprojekteja ja luonut uusia applikaatiota, joiden pääasiallinen tavoite on ollut vähentää turhaa työtä ja helpottaa arkea. Tuloksena on ollut satoja tuhansia säästettyjä työtunteja.

Jamesin mielestä tieto, data, automaatio ja robotiikka ovat vain välineitä tilanneymmärryksen luomiseen. James on hyvin tarkka siitä, että asiakkaan digitaalista pääomaa ei saa tuhota, vaan olemassaolevaa pitää hyödyntää, kasvattaa ja parantaa. 

"Only hindsight gives us insight, and only insight provides foresight. The key is hindsight."

Asiakkaita:

Monday Love, HF ÅIFK, Valogalleria, Arjasmaa, Isotalo, Uuden muotoilun yhdistys, Kemppe, Laamo, Vuoden Mainostotorstai ja Studio Reynier Gómez.

Ota yhteyttä:

james.mashiri@grundlage.fi
+358 40 766 5359
LinkedIn
Twitter

_________________________

Tutustu myös muihin tekijöihimme.