Saaristomeren Suojelurahasto

Varjelevaa aaltoliikettä

Saaristomeren Suojelurahasto on marraskuussa 2007 osaksi Centrum Balticum Säätiötä perustettu rahasto, joka kerää lahjoituksia ja ohjaa varat konkreettisiin vesiensuojeluhankkeisiin. Rahaston tavoitteena on rehevöitymisen pysäyttäminen ja vesien tilan yleinen paraneminen Saaristomerellä ja sen valuma-alueella. 

Olemassaolonsa aikana Saaristomeren Suojelurahasto on rahoittanut jo yli 50 hanketta, joissa on esimerkiksi testattu uusia menetelmiä, rakennettu kosteikkoja, toteutettu ruovikonleikkuita, kunnostettu virtavesikohteita, järjestetty neuvontaa, tehty jätevesisuunnitelmia ja laadittu monipuolisia ympäristökasvatusmateriaaleja eri kohderyhmille. Aika hyviä juttuja siis.

Mutta ei ihan tarpeeksi. Saaristomeren tila nimittäin huononee siinä missä vaikkapa Itämeren paranee, eivätkä loistavimmatkaan hankkeet ole riittäneet pysäyttämään kehitystä. Ongelma on nimittäin siinä, ettei Saaristomeri kiinnosta tarpeeksi. Ei, vaikka me rannikkoseutulaiset olemme käytännössä olemassa juuri sen takia. 

Ja kun kiinnostusta ei ole, lahjoituksia ei tule, eikä rahasto kauheasti hyödytä jos siellä ei ole rahaa.

Grundlage sukelsi suoraan syvään päätyyn, tässä tapauksessa 25 metrin keskisyvyyteen. Jotta almut kilahtaisivat juuri Saaristomeren kirstuun samalla kun kokonainen maanosa roihuaa ja sadat eläinlajit kuolevat sukupuuttoon ja maailma on muutenkin täynnä suojeltavaa, täytyy todella tehdä asiansa selväksi: vaikka Saaristomeri ei räjäytä seksikkyyspottia, alkoi sen merkitys valjeta, mitä syvemmälle sen historiaan ja nykyhetkeen uppoutui.

Me olemme nimittäin kulkeneet niitä rinnakkain.

Uuteen ydinviestiin ja visuaaliseen ilmeeseen kiteytyi piskuisen merialueemme merkitys:

Meissä virtaa Saaristomeri.

Siinä syytä suojeluun. Päivitetyssä visuaalisessa ilmeessä soljuva kirjasin sai ryhtiä kolmesta aallosta, dynaamisesta ja rytmissään päättäväisestä. Samalla kirkastui brändiydin visioineen, missioineen ja arvoineen, majakaksi tuleviin seikkailuihin. Niistä emme vielä voi kertoa enempää – sen kyllä, että luvassa on jotain poikkeuksellisen verevää.

Suojelurahaston koordinaattori Annukka Toivonen kertoo yhteistyöstämme seuraavaa:

Grundlagen tiimi suodatti meiltä wokshopeissa esiin kaivetun hiljaisen tiedon oman tiiminsä asiantuntijuuden läpi. Tuloksena brändin päältä oli pyyhkäisty vuosien tomu. Ydinviestin ja arvojen auki kirjoittaminen sekä logon uusiminen toi itsellekin toiminnan tavoitteet uudella tavalla selkeämmiksi. Minulle tuli olo että meitä on todella kuunneltu.

Vedenvartija

Merkki on saanut inspiraationsa Saaristomeren omasta suojelijasta. Suojelija kumpuaa suomalaisesta, kalevalaisesta perinnöstä, meille yhtä leimallisesta kuin Saaristomerikin.