FCG

Kun tekee elämää, kannattaa tehdä hyvää

Finnish Consulting Group on suomalainen, Kuntaliiton omistuksessa oleva konsulttiyritys, joka työllistää noin 750 henkilöä tehden siitä yhden suurimmista suomalaisista konsulttiyrityksistä. 

FCG on rakentanut suomalaista yhteiskuntaa jo 70 vuoden ajan yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa ja toiminut kansainvälisesti miltei 50 vuotta suunnitellen toimivampia rakennettuja ympäristöjä, hyvää hallintoa ja tuloksellista koulutusta. Toisin sanoen; FCG tekee arjesta mutkatonta, ekologista ja parempaa. Sen visio on olla vastuullisin ja suurin suomalaisomistuksessa oleva konsulttiyhtiö ja kiinnostavin kehittämiskumppani. Pitkä kokemus hyvinvoinnin rakentamisesta antaa näkemystä katsoa eteenpäin ja uudistaa.

Grundlage valittiin vastikään FCG:n bränditoimistokumppaniksi. Ensimmäinen tehtävämme oli luoda brändikonsepti, joka vahvistaisi ja rakentaisi tunnettuutta FCG:n monipuolisesta ja usean kivijalan päälle rakentuvasta liiketoiminnasta. 

Konsepti syntyi lopulta oivalluksesta: jo olemassa ollut sisäinen arvolupaus, Hyvän elämän tekijät, kiteytti brändin ytimen upeasti. Ilmaistiin siis juurikin sitä, mistä FCG on tehty ja mistä lisäarvo asiakkaille muodostuu – hyvän elämän tekijöistä. 

2020 keväällä brändikonseptille rakennettiin lanseeraussuunnitelma ja -kampanja. Työ jatkuu brändikonseptin ja -kampanjan jalkautukseen sekä yrityksen omissa kanavissa että mainonnallisemman sisältösarjan muodossa syksyllä 2020. 

Tunnelma on ollut kutkuttava ja tyytyväinen yhteistyön molemmilla osapuolilla. Päivi Allenius, FCG:n markkinointi- ja viestintäjohtaja kiteyttää sen seuraavasti:

“Meille on tärkeää, että strateginen markkinointikumppanimme haastaa ajatuksiamme ja toimintatapojamme ja tuo uusia, luovia ratkaisuja käyttöömme. Näkemyksellisyys, kyky kuunnella ja liiketoimintalähtöisyys ovat yhteistyön kulmakivet. 

Valitsimme Grundlagen tunnettuusohjelmamme kumppaniksi, koska voin asiakkaana luottaa siihen, että en saa mitä tilaan, vaan jotain parempaa, luovempaa ja päräyttävämpää.”

Taskussa on pino tarinoita hyvän elämän rakentamisesta. Kerrotaan ne toki muillekin.