Creve 2.0 – strategisen muotoilun kiihdyttämö

Golfpalloon kiihtyvyyttä

Keväällä 2020 Grundlage kutsuttiin näyttämään G-voimiaan Creven ja Humakin toteuttamassa strategisen muotoilun kiihdyttämöpilotissa. Pilotti on osa laajempaa Creve 2.0 -hanketta, jossa kehitetään valtakunnallista luovien alojen palvelurakennetta. Käytännössä siis luova muotoiluosaaminen ja -ajattelu valjastettiin eri alojen yritysten palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Ja mitä Grundlage toi pöytään? Toi brändiliiketoiminnan osaamisen, sparraajinaan strategit Heidi Haila ja Anna Haverinen. Asiakasyritykseksi valikoitui Raaseporin helmi, kansainvälisen tason urheilu- ja vapaa-ajankeskus Nordcenter Golf & Country Club.

Mitä on muotoiluajattelu?

Kohta lisää kiihdyttämöstä, mutta ensin muotoiluajatteluun (eng. design thinking). Se on vähemmän kirjavia post-it-lappuja ja konsultin rytmikästä käsien heiluttelua ja enemmän palvelumuotoilun työkaluja hyödyntävää palvelujen, liiketoiminnan ja tuotteiden kehitystapaa, jonka perustana toimivat vahva asiakasymmärrys, ketterät kokeilut ja avoin uteliaisuus.

Uteliaisuus lienee juuri se, mistä tulee “ajattelu” muotoiluajatteluun. Pitää nimittäin osata heittäytyä. Uteliaisuus yritysmaailmassa saattaa usein vaatia aktiivista päätöstä ja valintaa olla utelias ja kääntää ongelmat mahdollisuuksiksi. Ja mikä olennaisinta, pysähtyä ongelman äärelle ja pohtia mitä ongelmaa ollaan selvittämässä, sen sijaan että takoisi sitä jo ratkaisulla. Vasaralle kun kaikki on nauloja.

Viisi näkökulmaa

Kiihdyttämöohjelman pilotoinnin taikaluku oli numero viisi. Mukaan kutsuttiin viisi asiakasyritystä, viisi muotoilutoimistoa, viisi korkeakouluedustajaa sekä viisi rahoitusasiantuntijaa/yritysneuvojaa. Yksi kutakin siis per asiakas. Tavoitteena oli tarjota asiakasyrityksille jatkuva sparraus ja tuki teemapäivien ympärille ja luoda yritykselle konkreettisen kehittämisen malli muotoiluajattelun avulla.

Lähipäivien (tai tänä keväänä myös erityisesti etäpäivien) teemojen avulla konkretisoitiin muotoiluajattelun soveltamista niin ennakointiin, pilotointien suunnitteluun, asiakasymmärrykseen, brändiliiketoimintaan kuin johtamiseen. Grundlagen lähipäivän aikana sukelsimme brändiliiketoiminnan kiemuroihin havainnollistamalla mitä liiketoiminnallista hyötyä vahvasta brändistä on. 

Vahva brändi siis:

  • Kasvattaa kysyntää ja tulosta 
  • Auttaa erottautumaan kilpailijoista (uniikkiutta on vaikeampi kopioida) 
  • On juridinen instrumentti (parantaa katetta ja sopimusehtoja)
  • Sitouttaa ja motivoi (niin asiakkaita kuin työntekijöitä)
  • Alentaa myynnin kustannuksia uusissa kategorioissa
  • Auttaa hallitsemaan riskejä (esim. toiminnan kasvattamisessa ja laajentamisessa, toimialan murroksissa, fyysiset ja taloudelliset riskit)
  • Yhdistää yrityksen kaiken toiminnan aina tuotekehityksestä asiakaspalveluun ja myynnistä markkinointiin

Jotta brändi olisi vahva, ei riitä, että sillä on kivat lähtökohdat ja tajunnanräjäyttävä visio. Tarvitaan konkreettinen strategia. Ajatellaan, että jos brändiydin olisi tuhannen auringon voimalla hohkaava timantti maan alla, on strategia suunnitelma siitä, miten ydin tuodaan esiin niin että sen loiste paahtaisi mahdollisimman kirkkaasti ja mahdollisimman kauas.

Asiakasyrityksillä oli kehittämistavoitteet, jotka intensiivisen kehittämisjakson aikana kirkastuivat ja konkretisoituivat sellaisiksi, että ne vielä toteutuisivatkin. Kannattaa siis pitää silmät suunnattuna Nordcenterin suuntaan, siellä tapahtuu pian säkenöiviä asioita.


Työskentely oli joustavaa ja mielekästä. Sovitut asiat pitivät ja tulosta syntyi. Asiakkaana jäi vaikutelma osaamisesta sekä innosta kehittää asiakkaan toimintaa. Voin suositella yhteistyötä Grundlagen kanssa.

- Antti Ahti, toimitusjohtaja Nordcenter Golf & Country Club