Kasvuhakkerointi

Jos joku on joskus pitänyt markkinointia epätieteellisenä höpsöttelynä, kerrottakoon, että ajat ovat muuttuneet.

“Scientia potentia est” eli tieto on valtaa kuuluu modernin tieteellisen vallankumouksen lentäviin lauseisiin. Tämän ajatuksen pohjalta on syntynyt tieteelliselle tutkimukselle ominainen tapa ratkaista ongelmia. Ensin muodostetaan hypoteesi, jonka jälkeen suunnitellaan sitä testaava koeasetelma. Tuloksena syntyy uudenlaista ymmärrystä. Heureka!

2010-luvulla metodia on alettu soveltaa laajasti myös startup-yrityksissä ja muussa liike-elämässä.

Kasvuhakkerointi eli growth hacking pyrkii liiketoiminnan kestävään kasvattamiseen juuri systemaattisen testaamisen avulla. Ideana on hahmottaa asiakaspolku kokonaisuutena ja tunnistaa kasvun kriittisimmät pullonkaulat. Niiden ratkaisemiseksi hyödynnetään sovelletusti klassista tieteellistä metodia (kuten huomaat, tämä on nyt totta tosiaan ihan läpitieteellistä):

  1. Luodaan hypoteesi – kun teemme X, uskomme että tapahtuu Y.
  2. Määritellään toimintaa ohjaava metriikka, joka indikoi parhaiten valitun kasvutavoitteen saavuttamista.
  3. Suunnitellaan koe (esim. A/B-testi), joka toteutetaan kontrolloidusti.
  4. Analysoidaan tulokset ja opitaan niistä.
  5. Iloitaan kassakoneen kilinästä. Ka-ching!

Meiltä saat:

Kasvuhakkeroinnin soveltuvuusauditoinnin

Ulkoistetun operatiivisen kasvutiimin 

Kasvuhakkeroinnin konsultoinnin ja koulutuksen


Lue lisää myös muista palveluistamme.