Konseptit

Konsepti on lähtökohta kaikkeen tekemiseen, työkalu vision toteuttamiseen, ikkuna brändin maailmaan. Ja siinä ikkunassa voi tehdä mitä vaan, hullutella ja liikuttaa ja sekoilla ja koskettaa, koska siinä on selkeät raamit.

Mitä konsepteilla saadaan aikaan?

Hyvä konsepti kiteyttää asiakaslupauksen ja konkretisoi brändin muistettavalla tavalla, joka pitää jatkossa markkinoinnin yhtenäisenä ja tunnistettavana. Konseptisuunnittelu taipuu myös moneen tarpeeseen, sillä kyse ei ole pelkästä prosessista vaan kyvystä olla luova, rohkea ja erinomainen.

Markkinointikonsepteilla esimerkiksi säästetään aikaa ja vaivaa, sillä koko ajan ei tarvitse olla innovoimassa uutta vaan konsepti antaa vapauden tehdä brändistä tunnistettava – kanavasta riippumatta. 

Palvelukonsepteilla voidaan konkretisoida asiakkaalle annettuja lupauksia, sellaisia, joista brändi tunnistetaan ja muistetaan, ja kerrotaan muillekin. Tehdään asioita ehkä vähän helpommiksi, autetaan yllättävälläkin tavalla. Palvelu, joka ylittää odotukset ilman että odotuksia on ehtinyt edes asettaa.

Liiketoimintakonsepteilla saadaan ideoista toteuttamiskelpoisia prototyyppejä, kokeilua ja mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa. Kyse voi olla hinnoittelun kehittämisestä aina koko liiketoimintamalliin. 

Meiltä saat:

Mainonnan konseptointi:

erottuva kokonaisuus, joka tarjoaa varmat raamit niin strategiseen kuin taktiseen mainontaan.

Palvelujen konseptointi:

tarjoa palveluita, joista on asiakkaallesi aidosti arvoa. Ideoimme, validoimme, osallistamme ja luomme prototyypit.

Liiketoiminnan konseptointi:

luodaan uutta tai raikastetaan nykyistä, tehostetaan hinnoittelua tai varmistetaan kannattavuus. Nyt ja jatkossa.


Lue lisää myös muista palveluistamme.