Sinussakin virtaa Saaristomeri – arvostettu säätiö uudisti ilmeensä ja kerää nyt ajatuksia herättävällä kampanjalla varoja Saaristomeren tulevaisuudelle

Julkaistu 05.07.2022 09:08 | Päivitetty 14.09.2023 13:15

Saaristomeren Suojelurahasto on organisaatio, joka rahoittaa konkreettisia vesiensuojelutoimia ja käytännön hankkeita, joilla turvataan Saaristomeren elinvoimaisuus. Herkän Saaristomeren keskisyvyys on vain 23 metriä, vettä on vähän ja sekin vaihtuu hitaasti.

Saaristomeren Suojelurahaston kampanjan pääviesti on Meissä virtaa Saaristomeri. Meitä jokaista tarvitaan turvaamaan Saaristomeren elinvoimaisuus.

Saaristomeren Suojelurahaston kampanjan pääviesti on Meissä virtaa Saaristomeri. Meitä jokaista tarvitaan turvaamaan Saaristomeren elinvoimaisuus.

Saaristomeren saaristo on Euroopan laajin: 41 000 saaren kallioperä on uniikki, biologiselta monimuotoisuudeltaan Suomen korkein ja liki 2000 miljoonaa vuotta vanha. Juuri Saaristomeren runsaat luonnonantimet houkuttelivat jääkauden jälkeen kivi- ja pronssikauden ihmisiä saaristoon asumaan. Sittemmin Saaristomerestä on tullut elintärkeä kaikille alueen asukkaille niin elinkeino- kuin virkistysmahdollisuuksineenkin. Tästä saikin innoituksensa Saaristomeren Suojelurahaston kesäkuussa alkanut mainostoimisto Grundlagen suunnittelema kampanja Meissä virtaa Saaristomeri.

Kampanjalla pyritään muistuttamaan ihmisiä siitä, miten Saaristomeri vaikuttaa ja on vaikuttanut meidän jokaisen sen läheisyydessä elävän elämään – ja miten se on ollut täällä pitkään, pidempään kuin me. Kampanjasivulla voi myös testata, mihin meriryhmään itse kuuluu. Kampanjalla kerätään varoja hankkeisiin, joilla turvataan Saaristomeren huominen: vuoden 2022 hankkeita ovat Järviruoko pois Saaristomereltä ja PUUJALKA-hanke, jonka tavoitteena on saada kohdevaluma-alueilla toimijat ja maanomistajat tunnistamaan toimintansa vaikutukset ja mahdollisuudet vaikuttaa vesien tilaan.

Niin ikään Grundlagen suunnitteleman uuden visuaalisen ilmeensä kampanjan muassa julkistanut säätiö on vuosien saatossa rahoittanut jo yli 50 vesiensuojeluhanketta Saaristomerellä ja sen valuma-alueella. Hankkeissa on testattu uusia menetelmiä, rakennettu kosteikkoja, toteutettu ruovikonleikkuita, kunnostettu virtavesikohteita, järjestetty neuvontaa, tehty jätevesisuunnitelmia ja laadittu monipuolisia ympäristökasvatusmateriaaleja eri kohderyhmille.

Tutustu kampanjaan ja Saaristomeren Suojelurahaston hankkeisiin täällä: https://www.meissavirtaasaaristomeri.fi/


Lisätietoja:

Kirsi Ahlman

Varajohtaja

hallinto, hankkeiden kehittäminen, tilaisuudet

Puh. 040 088 5593

kirsi.m.ahlman@centrumbalticum.org

Terhi Luukkainen

Viestintäpäällikkö

Puh. 040 353 4548

terhi.luukkainen@centrumbalticum.org

Laura Klami

Asiamies

Puh. 044 907 2236

laura.klami@turku.fi